Josefine K

26 April 2022

Josefine K

The artist behind Josefine K lives by the beach. She is a real beachcomber. She mostly picks up colourful pieces of plastic. No two are the same. The pieces are carefully washed and sewn together with thread from washed up fishing nets. The presence of all that plastic can make her feel gloomy. To avoid getting bogged down in despair, Josefine K chooses a cheerful course.

De kunstenaar achter Josefine K woont aan het strand. Ze is een echte strandjutter. Het meest raapt ze kleurige stukjes plastic op. Geen één is hetzelfde. De stukjes worden zorgvuldig gewassen en aan elkaar genaaid met draad van aangespoelde visnetten. De aanwezigheid van al dat plastic kan haar somber stemmen. Om niet in de wanhoop te verzanden, kiest Josefine K voor een vrolijke koers.

Saskia van Es.

 

Joséfine K., Pink eye, brooch, beach plastic and fishing line.

Joséfine K., Pink eye, brooch, beach plastic and fishing line.

 

Pin It on Pinterest

Share This