Deelnemers 2024

ALETTA TEUNEN

Ontdek de collectie ‘Sieraden van de Stad’, geïnspireerd door de pracht van Nederlandse steden.

Elk stuk is een ode aan de iconische gevels en grachtenpanden van Amsterdam, Utrecht, Leiden, Delft, en Den Haag. Geboren in Amsterdam en nu gevestigd in Utrecht, heb ik mijn passie en herinneringen verwerkt in elk ontwerp. Deze collectie biedt een breed scala aan keuzes, van elegante ringen en colliers tot hangers, oorsieraden en armbanden. Met verschillende edelstenen, parels en koraal creëer ik stukken die niet alleen de aandacht trekken, maar ook verhalen vertellen.

Discover the collection ‘City Jewelry’, inspired by the beauty of Dutch cities.

Each piece is a tribute to the iconic facades and canal houses of Amsterdam, Utrecht, Leiden, Delft, and The Hague. Born in Amsterdam and now based in picturesque Utrecht, I’ve woven my passion and memories into each design. This collection offers a wide range of choices, from elegant rings and necklaces to pendants, earrings, and bracelets. Using various gemstones, pearls, and coral, I create pieces that not only catch the eye but also tell stories.

EVE 

Ambacht van vakmanschap

Bij ons worden al onze sieraden met de hand vervaardigd, met behulp van verschillende ambachtelijke technieken, waarvan sommige eeuwenoud zijn.

Dit maakt elk stuk uniek en bijzonder. In ons werk gebruiken we uitsluitend onverhitte, onbehandelde natuurlijke edelstenen die volledig traceerbaar zijn naar hun oorsprong. Puur, authentiek en daardoor zeldzaam.

Elke edelsteen vertoont unieke natuurlijke details die we koesteren. Dit zorgt ervoor dat geen enkel ander persoon hetzelfde sieraad draagt als jij.

 Craftsmanship heritage

All our jewelry is handcrafted, employing various artisanal techniques, some of which are centuries old. This imbues each piece with uniqueness and distinction.

In our craft, we exclusively use untreated, natural gemstones that are fully traceable to their source. Pure, authentic, and consequently rare.

Each gemstone possesses unique natural details, which we cherish. This ensures that no one else wears the same piece of jewelry as you do.

BRECH

Waar ambacht en technologie samenkomen in unieke sieraden.

Brech, opgericht door Brechje (1979) en Maarten Versteeg (1980), combineert ambacht en technologie in unieke sieraden. Het duo, ontmoet tijdens hun studie Industrieel Ontwerpen aan TU Delft en beiden goudsmeden, wordt geleid door Maarten in dagelijkse bedrijfsvoering, terwijl Brechje creatief stuurt. Maarten’s brede interesses, van een klassieke opleiding tot Industrial Design en studies in goudsmeden, Architectuur en Kunstgeschiedenis, verrijken het ontwerpproces. De sieraden belichamen technische finesse, esthetiek en emotionele waarde. Brech omarmt samenwerking, van verkennen van nieuwe materialen tot het inspireren van het team.

Where craft and technology come together in unique jewellery.

Brech, founded by Brechje (1979) and Maarten Versteeg (1980), blends craftsmanship with technology in unique jewelry pieces. The duo, who met during their Industrial Design studies at TU Delft and share a background in goldsmithing, are led by Maarten in daily operations while Brechje drives creativity. Maarten’s diverse interests, from a classical education to Industrial Design studies and exploration in goldsmithing, Architecture, and Art History, enrich the design process. The jewelry embodies technical finesse, aesthetics, and emotional value. Brech embraces collaboration, from exploring new materials to inspiring the team.

MICHAEL BERGER

Kinetic Sieraden: Een dans van beweging en ontwerp

Kinetic sieraden doorbreken traditionele grenzen door een betoverende vierde dimensie toe te voegen: beweging. Elk stuk is ontworpen om dynamisch te reageren op de drager en de omgeving, waardoor een steeds veranderende vertoning van schoonheid en techniek ontstaat. Meester in kinetic sieraden, Michael Berger, werd diep beïnvloed door zijn samenwerking met Friedrich Becker, de pionier van deze kunstvorm, wat resulteert in levende kunstwerken.

Kinetic Jewelry: A dance of movement and design

Kinetic jewelry breaks traditional boundaries by adding an enchanting fourth dimension: movement. Each piece is designed to dynamically respond to the wearer and the environment, creating an ever-changing display of beauty and technique. Master of kinetic jewelry, Michael Berger, was deeply influenced by his collaboration with Friedrich Becker, the pioneer of this art form, resulting in living artworks.

BRUNO DA ROCHA 

Bruno da Rocha: artistieke alchemie in sieraden

Bruno da Rocha begon zijn reis door de sieradenkunst in de levendige jaren ’80 en verwierf wereldwijde erkenning. Zijn creaties transformeren sieraden tot draagbare sculpturen die zowel op als onder de huid resoneren. Elk stuk belichaamt verleiding, uniciteit en gedurfde elegantie, met artistieke interpretaties van architecturale Als grootheid in het Portugese sieradenvak vertegenwoordigen zijn stukken esthetische expressies waar kunst en vakmanschap elkaar ontmoeten.

 Bruno da Rocha: artistic alchemy in jewelry

Bruno da Rocha’s journey through the world of jewelry art began in the vibrant 1980s and led to global recognition. His creations transform jewelry into wearable sculptures that resonate both on and under the skin. Each piece embodies seduction, uniqueness, and bold elegance, redefining nature in a lush manner with artistic interpretations of architectural forms, insects, plants, and more. As an icon in Portuguese jewelry design, his pieces represent aesthetic expressions where art and craftsmanship converge. They are not just accessories but also bearers of a unique story of sensuality and meticulous craftsmanship.

DIEUWKE RAATS GOUDSMID

Ontdek de kunst van Dieuwke Raats: waar sieraden verhalen vertellen.

Dieuwke Raats, een gepassioneerde sieradenontwerper en goudsmid, creëert unieke, handgemaakte stukken in haar atelier in Goor, Nederland. Haar collectie gaat verder dan decoratie; elk sieraad vertelt een persoonlijk verhaal, van liefde en herinnering tot persoonlijke reizen. Dieuwke nodigt u uit om uw eigen unieke verhaal te laten weven in een op maat gemaakt sieraad dat dicht bij uw hart staat. Ontdek de fascinerende wereld van Dieuwke Raats Goudsmid, waar elk stuk een diepgaande betekenis draagt.

Discover the art of Dieuwke Raats: where jewelry tells stories.

Dieuwke Raats, a passionate jewelry designer and goldsmith, crafts unique, handmade pieces in her studio in Goor, the Netherlands. Her collection transcends decoration; each piece narrates a personal story, from love and memories to personal journeys. Dieuwke invites you to weave your own unique tale into a custom-made piece of jewelry that resonates with your heart. Explore the captivating world of Dieuwke Raats Goldsmith, where every piece carries profound meaning.

DEBE DORIS BERNER 

Ontdek de magie van lichte Sieraden door Doris Berne.

Doris Berner verrast met haar lichtgewicht sieraden – verbluffend sterk ondanks hun delicate uitstraling dankzij innovatief textielgebruik. Geboren in Zwitserland in 1960, is ze niet alleen een ontwerper, maar ook een bevlogen docent in textielontwerp aan hogescholen in Bern en Fribourg.

Met een achtergrond in experimenteel textielontwerp van de Schule für Gestaltung in Basel, deelt ze haar kennis niet alleen met studenten maar ook met volwassenen, terwijl ze haar eigen atelier runt. Haar loopbaan omvat een stage bij een haute couture atelier in Bern, waar ze haar passie voor het maken van unieke sieraden en accessoires verder ontwikkelde.

Discover the magic of lightweight Jewelry by Doris Berner.

Doris Berner surprises with her lightweight jewelry – stunningly robust despite their delicate appearance, thanks to innovative textile techniques. Born in Switzerland in 1960, she is not only a designer but also a passionate teacher in textile design at colleges in Bern and Fribourg.

With a background in experimental textile design from the Schule für Gestaltung in Basel, she shares her expertise not only with students but also with adults while running her own studio. Her career includes an internship at a haute couture atelier in Bern, where she further honed her passion for creating unique jewelry and accessories.

EDELL FINE JEWELRY

Edell Fine Jewelry: Een creatieve symbiose van passie en ambacht

 Peggy en Kerstin vormen samen de kern van Edell Fine Jewelry, een merk ontstaan uit een gedeelde passie en een reis van persoonlijke groei. Peggy vond haar roeping na een carrière in arbeidsbemiddeling en techniek, terwijl Kerstin haar passie voor goudsmeden ontdekte na een internationale reis van wijnexpertise. Samen creëren ze unieke sieraden in hun atelier, waarbij ze het hele proces beheren. Hun werk, intensief maar met toewijding uitgevoerd, is een fusie van creativiteit en precisie. Hun sieraden vertellen niet alleen verhalen, maar belichamen ook de schoonheid van handgemaakt vakmanschap. Edell Fine Jewelry staat voor de schoonheid van handgemaakte sieraden, geïnspireerd door de passie en levensverhalen van twee bijzondere vrouwen.

Edell Fine Jewelry: A creative symbiosis of passion and craft

Peggy and Kerstin form the core of Edell Fine Jewelry, a brand born from a shared passion and a journey of personal growth. Peggy found her calling after a career in labor mediation and engineering, while Kerstin discovered her passion for goldsmithing after an international journey through wine expertise. Together, they craft unique pieces of jewelry in their studio, overseeing the entire process. Their work, intensive yet executed with dedication, is a fusion of creativity and precision. Their jewelry not only tells stories but also embodies the beauty of handmade craftsmanship. Edell Fine Jewelry stands for the beauty of handcrafted pieces, inspired by the passion and life stories of two remarkable women.

JAKUBOWSKI & VLASBLOM

Nederlandse sieradenontwerpers die exclusieve, ambachtelijke stukken creëren sinds 2000. De passie van Mirjam Jakubowski en René Vlasblom straalt door in elk ontwerp, waarbij klassieke elegantie wordt gecombineerd met innovatief design. Bezoek hun studio in Buren, Nederland, om het ambacht achter elk uniek stuk te ervaren.

Dutch jewelry designers crafting exclusive, handcrafted pieces since 2000. Mirjam Jakubowski and René Vlasblom’s passion shines in every creation, blending classic elegance with innovative design. Visit their studio in Buren, The Netherlands, to experience the artistry behind each unique piece.”

Melodieën in goud 

Ontdek de betoverende harmonie tussen klank en schoonheid, waar elk sieraad een verhaal vertelt geïnspireerd door de diepte en pracht van klassieke muziek.

Melodies in Gold 

Discover the enchanting harmony between sound and beauty, where each piece of jewelry tells a story inspired by the depth and splendor of classical music.

KAYSER KERAMIEK 

Keramiekstudio in charmante dokterspraktijk in Amsterdam.

Ontdek mijn unieke keramiekatelier in een charmante voormalige dokterspraktijk in Tuinwijk, Amsterdam. Hier, te midden van een groene oase langs het spoor, experimenteer ik vrij met klei en glazuur. Mijn kunst daagt grenzen uit en verrast met draagbare sieraden die zowel het lichaam als muren en bomen sieren. Na mijn studie aan de designacademie en ontwikkeling als organisatiepsycholoog, vond ik in keramiek mijn ware passie. Nu deel ik deze passie vanuit mijn eigen studio, waar ik ruimte heb om mijn kunst verder te ontwikkelen en te delen.

Ceramic studio in charming former doctor’s office in Amsterdam.

Discover my unique ceramics studio in a charming former doctor’s practice in Tuinwijk, Amsterdam. Here, amidst a green oasis by the railway, I freely experiment with clay and glaze. My art challenges boundaries and surprises with wearable jewelry that adorns both the body and walls. After studying at the design academy and developing as an organizational psychologist, I found my true passion in ceramics. Now, I share this passion from my own studio, where I have space to further develop and share my art.

KIRCHER SCHMUCK 

Passie en vakmanschap: de kunst van Kircher Schmuck.

Bij Kircher Schmuck maken we met passie en vakmanschap uw droomsieraad. Kerstin Kircher, de eigenaar en meestergoudsmid, voltooide haar goudsmidopleiding in 1987 en behaalde haar Masterexamen in 1993. Sinds 1 november 2021 draagt ze ook de Nederlandse meestertitel, erkend door het Nederlands Gilde van Goudsmeden. Kerstin, een verfijnde goudsmid die haar vakmanschap heeft verfijnd onder diverse leermeesters, mengt haar eigen goud en is gespecialiseerd in het werken met parels en edelstenen. In haar atelier leeft ze volgens het motto: “Juwelen zijn net zo bijzonder voor ons als voor degenen die ze dragen”, wat elk handgemaakt sieraad een persoonlijke en authentieke uitstraling geeft.

Passion and craftsmanship: the art of Kircher Schmuck

At Kircher Schmuck, we create your dream jewelry with passion and craftsmanship. Kerstin Kircher, the owner and master goldsmith, completed her goldsmith training in 1987 and obtained her Master’s degree in 1993. Since November 1, 2021, she also holds the Dutch master title, recognized by the Dutch Guild of Goldsmiths. Kerstin, a refined goldsmith who has honed her craftsmanship under various mentors, blends her own gold and specializes in working with pearls and gemstones. In her studio, she lives by the motto: “Jewelry is as special to us as it is to those who wear it,” giving each handmade piece a personal and authentic touch.”

 

MOYA 

Ontdek MOYA, de unieke sieradenlijn van edelsmid Eline van der Laag.

Eline combineert hoogwaardige edelmetalen met technische vernuftigheid, zoals sieraden met bewegende parels, roterende diamanten en verborgen boodschappen – allemaal verrassend draagbaar. Haar passie voor innovatie resulteert in unieke ontwerpen zoals de Stemvork armband, een favoriet van Stevie Wonder, en haar kenmerkende Oester collectie met elegant rollende parels. Eline’s creaties zijn niet alleen esthetisch maar ook functioneel, zoals een zilveren mondstuk voor chromatische mondharmonica’s, geprezen door Toots Thielemans, waardoor het instrument klinkt als een bandoneon. Bij MOYA vind je niet alleen sieraden, maar ware kunstwerken die verbazen en verrassen. Eline nodigt je uit om te ontdekken wat je nog nooit eerder hebt gezien.

Discover MOYA, the unique jewelry line by master jeweler Eline van der Laag.

Eline seamlessly blends high-quality precious metals with technical ingenuity, featuring jewelry with moving pearls, rotating diamonds, and hidden messages – all surprisingly wearable. Eline’s passion for innovation results in one-of-a-kind designs like the Stemvork bracelet, a favorite of Stevie Wonder, and her signature Oyster collection with gracefully rolling pearls. Her creations are not just aesthetic but also functional, such as a silver mouthpiece for chromatic harmonicas, praised by Toots Thielemans, transforming the instrument’s sound. At MOYA, experience not only jewelry, but true artworks that astonish and delight. Eline invites you to discover what you’ve never seen before.

NATALIE HOOGEVEEN 

Natalie Hoogeveen, een edelsmid met een kleurrijk hart en een sprankelende fantasie.

Haar sieradenreis begon op haar tiende. Na haar HAVO volgde ze de goudsmidsopleiding aan het ROC Zadkine in Amsterdam en een extra jaar design in Schoonhoven. In 2005 begon ze haar avontuur in haar ouderlijk huis. Nu, 13 jaar later, schittert ze in haar eigen atelier en winkel in de Krachtcentrale in Huizen. Natalie’s juwelen zijn een feest van persoonlijke verhalen, omgezet in unieke, handgemaakte schatten. Haar ontwerpen zijn esthetisch en uitgesproken, vaak met een humoristische twist. Ze gebruikt diverse materialen zoals edelstenen, emaille, porselein en roggehuid. Natalie Hoogeveen: waar verhalen en sieraden samensmelten tot een symfonie van creativiteit.

Natalie Hoogeveen, a silversmith with a colorful heart and a sparkling imagination.

Her journey in jewelry began at age ten. After completing her HAVO, she pursued goldsmith training at ROC Zadkine in Amsterdam and further design studies in Schoonhoven. In 2005, she embarked on her adventure from her childhood home. Now, 13 years later, she shines in her own studio and shop in the Krachtcentrale in Huizen. Natalie’s jewels are a celebration of personal stories, crafted into unique, handmade treasures. Her designs are aesthetic and bold, often with a humorous twist, incorporating diverse materials like gemstones, enamel, porcelain, and ray skin. Natalie Hoogeveen: where stories and jewelry blend into a symphony of creativity.

OMAYA JEWELLERY 

OMAYA: natuurlijke essentie in Sieraden.

Marina Simeonova, een meester in animatieregie, ontdekte in 2011 haar passie voor sieraden en lanceerde het merk OMAYA. Haar eigentijdse ontwerpen fungeren als stille gesprekken, waarin diepgaande boodschappen worden overgebracht. Geïnspireerd door de natuur, gebruikt ze natuurlijke elementen en gevonden voorwerpen zoals zeeglas en drijfhout om unieke stukken te creëren. OMAYA staat voor de natuurlijke essentie gevangen in elk uniek juweel, een brug tussen de tastbare wereld en de rijken van gedachten en geest.

OMAYA: natural essence in Jewelry.

Marina Simeonova, a master in animation directing, discovered her passion for jewelry in 2011 and launched the brand OMAYA. Her contemporary designs serve as silent conversations, conveying profound messages. Inspired by nature, she utilizes natural elements and found objects like sea glass and driftwood to create unique pieces. OMAYA represents the natural essence captured in each unique jewel, bridging the tangible world with the realms of thoughts and spirit.

PANAYIOTIS PANAYI 

Eeuwige draden: de sieraadkunst van Panayiotis uit Cyprus.

 Panayiotis, een innovatieve kunstenaar uit Cyprus, doorbreekt met zijn verbluffende sieraden de traditionele grenzen van vakmanschap. Zijn collecties, waaronder “Eenvoud”, “Data” en “Eenzaamheid”, verkennen verschillende thema’s zoals geometrie, menselijke geest en isolatie. Elk stuk, gemaakt van materialen als zilver, goud, titanium, oxidized zilver, polymeren, roestvrij staal en leer, symboliseert veerkracht, schoonheid en de menselijke geest. Panayiotis nodigt mensen uit om deze krachtige symbolen van het leven te dragen en te vieren.

Eternal Threads: The Jewelry Artistry of Panayiotis from Cyprus

Panayiotis, an innovative artist from Cyprus, breaks the traditional boundaries of craftsmanship with his stunning jewelry. His collections, including “Simplicity,” “Data,” and “Solitude,” explore various themes such as geometry, the human mind, and isolation. Each piece, crafted from materials like silver, gold, titanium, oxidized silver, polymers, stainless steel, and leather, symbolizes resilience, beauty, and the human spirit. Panayiotis invites people to wear and celebrate these powerful symbols of life.

 

SARAH KOBAK 

Unieke sieraden met een verhaal.

Sarah Kobak, een gepassioneerde sieradenontwerpster en goudsmid, staat bekend om haar vakmanschap en creativiteit. Geïnspireerd door natuurlijke schoonheid en haute couture, opende ze in 2007 haar atelier in Zaandam. Haar unieke handgemaakte sieraden, gekenmerkt door hoogwaardige materialen en oog voor detail, omvatten een voorliefde voor toermalijnen en korund edelstenen zoals robijnen en saffieren. Bezoek haar atelier in Beltrum en ontdek de wereld van handgemaakte sieraden, waar Sarah Kobak de mogelijkheid biedt om een ​​persoonlijk en tijdloos sieraad te creëren.

Unique jewelry with a story.

Sarah Kobak, a passionate jewelry designer and goldsmith, is renowned for her craftsmanship and creativity. Inspired by natural beauty and haute couture, she opened her studio in Zaandam in 2007. Her one-of-a-kind handmade jewelry, characterized by high-quality materials and attention to detail, features a preference for tourmalines and corundum gemstones such as rubies and sapphires. Visit her studio in Beltrum and explore the world of handmade jewelry, where Sarah Kobak offers the opportunity to create a personal and timeless piece.”

SOULBIJOU.ART 

Creatieve passies verenigd.

Als creatief duo bundelen we onze levenslange passies voor sieraden, modeontwerp en glutenvrije, veganistische gerechten onder Atelier of Taste. Met meer dan 25 jaar ervaring leggen we de nadruk op creativiteit en persoonlijke verbindingen, waarbij we ontwerpen en culinaire creaties aanpassen aan individuele behoeften. In Atelier of Fashion zijn we gespecialiseerd in op maat gemaakte stukken, vergezeld van onze kenmerkende lijn, SOUL BIJOU, met natuurlijke Baltische barnsteen. Als leden van de Goudsmeden Kunstenaarsvereniging in Polen hebben onze collecties spirituele betekenis, die reflecteren op samenwerkingen met bijzondere mensen.

Natural Baltic Sea amber

As a creative duo, we unite our lifelong passions for jewelry, fashion design, and gluten-free vegan cuisine under Atelier of Taste. With over 25 years of experience, we emphasize creativity and personal connections, customizing designs and culinary creations to meet individual needs. At Atelier of Fashion, we excel in crafting bespoke pieces, complemented by our renowned line, SOUL BIJOU, showcasing natural Baltic Sea amber. Proud members of the Goldsmithing Artists’ Association in Poland, our collections bear spiritual significance, embodying cherished collaborations.

TABITO JEWELRY 

Verrijk je verhaal: ontdek Tabito’s unieke antiek-geïnspireerde sieraden

 Tabito: een uniek Belgo-Japans merk dat antiek en vintage transformeert in handgemaakte, functionele sieraden. Opgericht in 2013 door Miho Takagi, een Japanse kunstenares met een achtergrond in metaalbewerking en design. Tabito verenigt reizen (‘tabi’) en menselijkheid (‘hito’) in elk uniek stuk, waarbij materialen van over de hele wereld samenkomen. Beleef een verhaal met elk sieraad; een mix van geschiedenis, schoonheid en functionaliteit. Kom de collectie van Tabito ontdekken en draag een stukje van deze rijke erfenis.

Discover Tabito: crafting antiquity into handmade jewelry.

Tabito: a unique Belgo-Japanese brand transforming antique and vintage into handmade, functional jewelry. Founded in 2013 by Miho Takagi, a Japanese artist with a background in metalworking and design. Tabito combines travel (’tabi’) and humanity (‘hito’) in each unique piece, bringing together materials from around the world. Experience a story with each piece; a blend of history, beauty, and functionality. Explore the Tabito collection and wear a piece of this rich heritage.

TARA LOIS JWELLERY 

Herdefiniëring van Sieradenontwerp

Tara Lois herdefinieert sieradenontwerp door de kloof te overbruggen tussen conceptuele kunst en traditionele draagbaarheid. Haar stukken zijn unieke verhalen vervaardigd uit kostbare materialen, die zowel emotionele diepgang als tastbare aantrekkingskracht bieden. Terwijl conventionele kunstsieraden misschien prioriteit geven aan concept boven draagbaarheid, en traditionele sieraden uit de detailhandel soms een gebrek aan onderscheidend vermogen hebben, harmoniseren de creaties van Tara Lois deze aspecten. Elk stuk vertelt een verhaal, waarbij artistieke expressie wordt gecombineerd met draagbaar ontwerp. Door het benadrukken van handwerk zorgt Tara ervoor dat haar sieraden een menselijke touch behouden, waardoor ze niet alleen een accessoire zijn, maar een gekoesterd verhaal in kostbare vorm.

Redefining Jewellery Design

Tara Lois redefines jewellery design by bridging the gap between conceptual art and traditional wearability. Her pieces are unique narratives crafted from precious materials, offering both emotional depth and tangible allure. While conventional art jewellery may prioritize concept over wearability, and traditional retail jewellery can lack distinctiveness, Tara Lois’ creations harmonize these aspects. Each piece tells a story, combining artistic expression with wearable design. By emphasizing handcrafting, Tara ensures her jewellery retains a human touch, making it not just an accessory, but a cherished narrative in precious form.

TESSA REIJMERS 

Stijlvolle handgemaakte sieraden: een passie voor tijdloze schoonheid.

 Een sieraad is voor mij meer dan enkel versiering; het is een kunstwerkje op zich, gemaakt met passie en toewijding. Het is fascinerend om van tijdloos goud een sieraad te vervaardigen, een materiaal dat mogelijk eeuwenlang is hergebruikt en nu deel uitmaakt van moderne ontwerpen. Na mijn specialisatie in goudsmeden aan de vakschool Schoonhoven in 1995, heb ik mijn eigen goudsmederij opgericht. Mijn ontwerpen, geïnspireerd door de natuur, kunst en architectuur, variëren van stoer vrouwelijk tot fijnzinnig delicaat. Deze unieke collectie belichaamt vakmanschap, precisie en stijl, met elegantie en draagbaarheid als kenmerk.

Elegant handcrafted jewelry: a passion for timeless beauty.

 A piece of jewelry to me is more than just adornment; it’s a work of art in itself, crafted with passion and dedication. Crafting a piece from timeless gold is fascinating, a material that may have been reused for centuries and now forms part of modern designs. After specializing in goldsmithing at the Schoonhoven Vocational School in 1995, I established my own goldsmithery. My designs, inspired by nature, art, and architecture, range from boldly feminine to delicately intricate. This unique collection embodies craftsmanship, precision, and style, with elegance and wearability as its hallmark.

RE…TONYDRAWBRIDGE

 Het transformeren van afgedankte materialen tot elegante lichaamsversiering, verrijkt de wereld zowel artistiek als ecologisch.

Drawbridge, een kunstenaar en sieraadmaker uit Nieuw-Zeeland, creëert al sinds 1989 unieke sieraden. Geïnspireerd door zijn moeder begon hij op jonge leeftijd met experimenteren met gerecyclede materialen. Zijn duurzame aanpak om draagbare kunst te maken van afval blijft centraal staan in zijn werk. Elk stuk is met zorg met de hand vervaardigd en uniek. Tony benadrukt het belang van het hergebruiken van materialen die anderen als afval beschouwen, waardoor ze een nieuw leven krijgen als prachtige sieraden.

 Transforming discarded materials into elegant body adornments enriches the world both artistically and ecologically.

Drawbridge, a New Zealand-based artist and jeweler, has been crafting unique jewelry since 1989. Inspired by his mother, he began experimenting with recycled materials at a young age. His sustainable approach to creating wearable art from waste remains central to his work. Each piece is meticulously handcrafted and one-of-a-kind. Tony emphasizes the importance of repurposing materials considered waste, giving them new life as beautiful jewelry.

TOVE RYGG

Een leven van innovatieve kunst en sieradendesign.

Tove Rygg, een Noorse kunstenaar en sieradenontwerper, staat bekend om haar innovatieve aanpak. Haar sieraden zijn draagbare kunstwerken die haar unieke ambacht belichamen. Geboren in 1963 en wonend in verschillende landen, combineert Tove traditionele ambachten met moderne esthetiek. Haar techniek, gebaseerd op metalen draad en garen, resulteert in adembenemende driedimensionale stukken met een transparante uitstraling. Deze kenmerken van vakmanschap en innovatie zorgen voor zowel esthetiek als duurzaamheid. Met een verscheidenheid aan edelmetalen en aanpasbare ontwerpen biedt de sieradencollectie van Tove Rygg een unieke identiteit, verrijkt met edelstenen zoals goud, platina en zilver. Ontdek haar collectie voor de perfecte harmonie tussen artistieke expressie en innovatief design.

A life of innovative art and jewelry design.

Tove Rygg, a Norwegian artist and jewelry designer, is renowned for her innovative approach. Her pieces are wearable artworks that embody her unique craftsmanship. Born in 1963 and residing in various countries, Tove blends traditional crafts with modern aesthetics. Her technique, using metal wire and yarn, yields stunning three-dimensional pieces with transparency. These hallmarks of craftsmanship and innovation ensure both beauty and durability. With a range of precious metals and customizable designs, Tove Rygg’s jewelry offers a unique identity, enriched with gemstones like gold, platinum, and silver. Explore her collection for the perfect harmony of artistic expression and innovative design.

BIWAKO Jewelry Competition               

Krachtige vrouwelijkheid: Een hulde aan vrouwen door parels.

Het “Zij”-concept is een voortdurende bron van inspiratie die de essentie van vrouwelijkheid in de hedendaagse samenleving belichaamt. De parel, symbool van kostbaarheid en zuiverheid, vertegenwoordigt een essentieel element van vrouwelijke aantrekkingskracht. De BIWAKO International Jewelry Design Competition biedt een platform voor wereldwijde sieradenontwerpers om ideeën uit te wisselen en viert vrouwenemancipatie door hun unieke charme en kracht te tonen via parels. Het evenement biedt vrouwelijke sieradenontwerpers de mogelijkheid om hun talenten en creativiteit te presenteren, waardoor een nieuwe esthetische ervaring ontstaat die het moderne tijdperk weerspiegelt.

Empowering elegance: Celebrating women through pearls

The concept of “She” embodies an ongoing wellspring of inspiration, representing the essence of femininity in today’s rapidly evolving society. Women’s empowerment, freedom, independence, and strength are increasingly valued and integrated into mainstream culture. The pearl, symbolizing preciousness, eternity, and purity, holds special significance as an essential element of female allure. The BIWAKO International Jewelry Design Competition provides a platform for global jewelry designers to exchange ideas. With the theme “She,” it celebrates women’s emancipation and showcases their unique charm and power through pearls. The competition serves as a stage for female jewelry designers to showcase their talents and creativity, contributing to a new aesthetic experience reflective of the modern era.

SHEILA WESTERA LONDON

Unieke statement-sieraden: de kunst van Sheila Westera

Na vele jaren in de fijne sieradenindustrie te hebben gewerkt, besloot Sheila Westera dat het tijd was om een ander soort sieraden te creëren. Met een achtergrond in Kunstgeschiedenis & Architectuur, een interesse in unieke denkprocessen en geïnspireerd door de natuur en fijne structuren, begon ze haar eigen technieken te ontwikkelen. Ontdek Sheila’s unieke statement-sieraden en draagbare kunstwerken door haar collecties, waar elk stuk uniek is en door Sheila zelf is gemaakt. Lees meer over het verhaal achter haar techniek en het verschil tussen haar collecties op haar blog.

Unique statement jewelry: the Art of Sheila Westera.

After years in the fine jewelry industry, Sheila Westera decided to create a different kind of jewelry. With a background in Art History & Architecture, an interest in unique thought processes, and inspired by nature and delicate structures, she began developing her own techniques. Explore Sheila’s unique statement jewelry and wearable artworks through her collections, where each piece is one-of-a-kind and handmade by Sheila herself. Learn more about the story behind her technique and the distinctions between her collections on her blog.

HOCHSCHULE IDAR-OBERSTEIN
POTATO GROUP in de Synagoge.
Helena Renner


Schoonheid onder de loep.

 Helena onderzoekt het schoonheidsideaal in westerse samenlevingen en de impact ervan op individuen. Helena manipuleert ready-mades, zoals shapewear en ondergoed, om nieuwe betekenissen te creëren en de algehele esthetiek luchtiger te maken.

Beauty under scrutiny.

She explores the Western society’s beauty ideal and its impact on individuals. Helena manipulates ready-mades like shapewear and underwear to create new meanings and lighten the overall aesthetic

HOCHSCHULE IDAR-OBERSTEIN
POTATO GROUP in de Synagoge.
Miriam Strake


Geometrie in licht en schaduw.

Haar werk draait om eenvoudige geometrische en architectonische vormen, waarbij ze schaduwen creëert met een spel van licht en schaduw. Ze experimenteert met onconventionele materialen en mixt deze met traditionele elementen, wat resulteert in stukken die zowel vreugde als levendigheid uitstralen.

Geometry in light and shadow.

Her work revolves around simple geometric and architectural forms, creating shadows with a play of light and shade. She experiments with unconventional materials and blends them with traditional elements, resulting in pieces that exude both joy and liveliness.

HOCHSCHULE IDAR-OBERSTEIN
POTATO GROUP in de Synagoge.

Julia Dobrojezzeva

Ontdekking van identiteit en tastbaarheid.

Een kunstenaar gedreven door diepgaande interactie tussen identiteit en tastbaarheid. Haar sieraden verkennen de vloeibaarheid van sociale interacties en spontaniteit van individualiteit, terwijl ze siliconen en aluminium gebruikt om flexibiliteit en kracht te belichamen.

 Exploring Identity and Tangibility Through Jewelry.

An artist driven by profound interaction between identity and tangibility. Her jewelry explores the fluidity of social interactions and spontaneity of individuality, utilizing silicone and aluminum to embody flexibility and strength.

HOCHSCHULE IDAR-OBERSTEIN
POTATO GROUP in de Synagoge.

Bill Abu-Sakyi

Verkenning van culturele verhalen.

Een 31-jarige kunstenaar uit Ghana die gelooft dat harde waarheden, onwaarschijnlijke gesprekken en gevoelens kunnen worden overgebracht via sieraden en design. Zijn werken verkennen diverse materialen en vertellen verhalen over zijn culturele achtergrond, persoonlijke identiteit en het streven naar verbinding met het ware zelf.

Exploring Cultural Narratives.

Bill Abu-Sakyi: A 31-year-old artist from Ghana who believes that harsh truths, improbable conversations, and emotions can be conveyed through jewelry and design. His works explore diverse materials and tell stories about his cultural background, personal identity, and the pursuit of connection with the true self.

HOCHSCHULE IDAR-OBERSTEIN
POTATO GROUP in de Synagoge.
Erik Lijzenga


Verkenning van gebrokenheid: herinterpretatie van alledaagse objecten.

Zijn kunst richt zich op het onderzoeken van objecten die hij verzamelt, waarbij hij gebroken alledaagse voorwerpen transformeert en hun verhalen verkent. Zijn werk belicht de schoonheid van gebrokenheid en de herinterpretatie van materialen.

Exploring brokenness: transforming everyday objects.

His art focuses on exploring objects he collects, transforming broken everyday items and delving into their stories. His work highlights the beauty of brokenness and the reinterpretation of materials.

HOCHSCHULE IDAR-OBERSTEIN
POTATO GROUP in de Synagoge.

Ye Wang

Verandering omarmen: de creatieve reis van Ye Wang.

Het creatieproces voor Ye Wang is zowel opwindend als uitdagend. Ze waardeert de momenten van zelfreflectie en geniet van scherpe kritiek als oprechte feedback. Haar verhaal omvat kansen te midden van dramatische veranderingen en het volgen van de innerlijke stem bij het maken van beslissingen.

Embracing change: the creative journey of Ye Wang.

The creative process for Ye Wang is both exciting and challenging. She values moments of self-reflection and appreciates sharp criticism as sincere feedback. Her story encompasses opportunities amid dramatic changes and following the inner voice when making decisions.

Pin It on Pinterest