Vilnius Academy of Art, krachtig werk uit Litouwen

2 mei 2022

Door Saskia van Es.

Vilnius Academy of Art – krachtig werk uit Litouwen

Hedendaagse sieraden, sieraden die een verhaal vertellen, hadden in Litouwen tot voor kort niet zo’n sterke positie. Dat de tijden veranderd zijn is wel duidelijk met wat docenten en studenten van de Vilnius Academy of Art laten zien in Amsterdam.

Als je door je oogharen naar de tentoonstelling van de Vilnius Art Academy kijkt, zie je een prachtig, natuurlijk kleurenpalet. Met hier en daar iets feller blauw of groen, afkomstig van email.

Werk in metaal is er van professor Laima Kėrienė. Met goud en zilver maakt ze plantvormen die verwijzen naar grote thema’s als goed en slecht. Een zilveren ring met een eikeltje van barnsteen verwijst naar de enorme boom die uit dit goede begin kan voortkomen.

Wat opvalt bij het materiaalgebruik van de studenten, is dat heel direct is. Een ongeslepen steen bij Ieva Grigienė lijkt nog ruwer door een andere, precies geslepen en glad gepolijste steen waarin hij is gezet. Andere studenten gebruiken barnsteen, mammoet-been, vilt en zwarte aarde. Als dat niet rauw is. Dat laatste werk met aarde en goudfolie is van Paulius Rukas. Hij is gefascineerd door archeologische opgravingen, met objecten ‘in situ’, nog even in de positie zoals ze er jaren lagen.

Vilnius Academy of Art – powerful work from Lithuania

Contemporary jewellery, jewellery that tells a story, did not have such a strong position in Lithuania until recently. That times have changed is clear from what teachers and students of the Vilnius Academy of Art are showing in Amsterdam.

If you squint just a little bit, the Vilnius Academy of Art exhibition has a beautiful, natural colour palette. With a specks brighter blue or green, coming from enamel.

There is work in metal by Professor Laima Kėrienė. With gold and silver she makes plant shapes that refer to big themes like good and evil. A silver ring with an amber acorn refers to the enormous tree that can grow out of this good beginning.

What is striking about the students’ use of materials is that they are very direct. An uncut stone by Ieva Grigienė appears even rougher because of another, precisely cut and polished stone in which it is set. Other students use amber, mammoth bone, felt and black earth. Talking about raw. That last work with earth and gold foil is by Paulius Rukas. He is fascinated by archaeological excavations, where objects are still ‘in situ’, in the position they were in for years.

Vilnius Academy of Art. MA Paulius Rukas.
In situ No4. Black soil, gold foil, silver 2021

Laima Keriene. Ring, Good Beginning,  Ag, Amber. 2019. Stand 69 

Vilnius Academy of Art. MA Ieva Grigiene.
‘Pinky’s’. Chrysoprase, rose quartz. 45×32 mm. 2021

 

Vilnius Academy of Art.Violeta_Adomaitytė.

 

Pin It on Pinterest

Share This