Inspiration: _cthruit.

STAND 33

“Niet elke nacht, maar wel vaak, komt een streepje licht langzaam op de muur van het appartement voorbij, en ik bedacht me dat ik zulke kleine en zelfs breekbare schoonheid die om mij heen bestaat altijd zou waarderen.” Hier is Kana Umeda aan het woord, die onder de naam _cthruit sieraden van glas maakt. Inderdaad, heel subtiel en van een fragiele schoonheid.

“Not every night but often, a slit of light passes slowly on the wall of the apartment, and I thought to myself that I would always appreciate such small and even fragile beauty that exists around me.” This is Kana Umeda speaking, who makes glass jewellery under the name _cthruit. Indeed, very subtle and of a fragile beauty.

Pin It on Pinterest