Inspiration: Alan Ardiff

STAND 19

Deze foto gunt ons een intieme blik op een plank boven de werkbank van Alan Ardiff. Alans sieraden komen in beweging als het werk wordt gedragen. De kaarten geven aan welke delen van elk ontwerp speciale aandacht vereisen. Deze ‘spiekbriefjes’ zorgen ervoor dat de minuscule tandwieltjes hun werk op een gelijkmatige manier doen.

This photo grants us an intimate look at a shelf above Alan Ardiff’s workbench. Alan’s jewellery moves when the work is worn. The guide cards highlight the parts in each design that require special attention. These ‘cheat sheets’ ensure that the tiny cogs do their work consistently when worn.

Pin It on Pinterest