Inspiration: Huiyu Chiu 

STAND 26

Voor Huiyu Chiu is de kringloop van de natuur erg belangrijk: “Ontkiemen en groeien, bloeien en verwelken, vrucht dragen en opnieuw geboren worden. Dit stopt nooit. Deze levenslessen gaan over mysterieuze vragen van zijn en niet-zijn, vergankelijk en eeuwig, sterfelijk en onsterfelijk en tegelijkertijd de zin van het leven.” Een Zen-gedicht van rond het jaar 900 blijft Huiyu inspireren.

For Huiyu Chiu, the cycle of nature is very important: “Germinate and grow, bloom and wilt, bear fruit and be reborn. This never stops. These life lessons deal with mysterious questions of being and non-being, ephemeral and eternal, mortal and immortal and, at the same time, the meaning of life.” A Zen poem from around the year 900 continues to inspire Huiyu.

 

Pin It on Pinterest