Inspiration: Jakubowski &Vlasblom

STAND 54

“It takes two to tango”, zegt Mirjam Jakubowksi over haar artistieke partner René Vlasblom. “Onze samenwerking bestaat uit het inzetten van beider talenten, het zoeken naar balans en bereidheid om compromissen te sluiten.” Koppels die vol passie de tango dansen zijn hun inspiratiebron. Bovendien symboliseren ze het spanningsveld tussen klassieke vormgeving en hedendaags design.

“It takes two to tango,” says Mirjam Jakubowksi about her artistic partner René Vlasblom. “Our cooperation consists of using both our talents, seeking balance and a willingness to compromise.” Couples passionately dancing the tango are their inspiration. Moreover, they symbolize the tension between classic jewellery and contemporary design.

 

Pin It on Pinterest