Inspiration: Katerina Blaskova 

STAND 83

Zo’n vijf jaar terug overwoog Katerina Blaskova of ze niet moest stoppen met het werken met glas. “Op een dag was ik op weg naar huis. In een ondergrondse passage van het treinstration van Brno, zag ik dit. Handle with care. Ik nam een foto en besloot het glas nog niet in de steek te laten.” In het verlengde daarvan noemt Katarina ook haar vertrouwde schoenmakershamer, waar het allemaal mee begon. Ze gebruikte de hamer om glas kapot te slaan en de ruwe stukjes tot een sieraad te maken (fotograaf: Jarda Krézek).

About five years back, Katerina Blaskova considered whether she should stop working with glass. “One day I was on my way home. In an underground passage of Brno’s train station, I saw this. Handle with care. I took a picture and decided not to abandon glass just yet.” By extension, Katarina also mentions her trusty shoemaker‘s hammer, with which it all started. She used the hammer to smash glass and turn the rough pieces into jewellery (photographer: Jarda Krézek).

 

 

 

Pin It on Pinterest