Inspiration: Nomio by Milan Novaček

STAND 84

Milan Novaček, Nomio geeft ons een inkijkje in zijn proces. De schetsen ontstaan in café’s, eetgelegenheden en tankstations. Zijn inspiratie komt uit de verbinding tussen mensen – of die nu raar, rommelig, levendig of kleurrijk is. Nomio‘s collectie ‘Connection‘ zou je kunnen zien als een metafoor voor die onderlinge banden, maar dan in staal en nylon. Milan zegt: “Wat verbonden is wordt verbinder en andersom.“

Milan Novaček, Nomio gives us an insight into his process. The sketches originate in bars, diners and petrol stations. His inspiration comes from the connection between people – whether weird, messy, vivid or colourful. Nomio‘s ‘Connection’ collection could be seen as a metaphor for those mutual connections, in steel and nylon. Milan says: “What is connected becomes connector and vice versa.”

 

Pin It on Pinterest