Inspiration: Stella Tundra

STAND 46

Ernst Haeckel, een 19e eeuwse bioloog, legde planten en dieren vast in prachtige illustraties. Miniscule organismen bleken onder de microscoop een wereld aan vormen te onthullen. Itir Saran van Stella Tundra voelt zich verwant met Haeckels manier van kijken. Ze verzamelt korstmossen, mossen en andere fascinerende vormen die de Aarde voortbrengt, en verwerkt ze in haar juwelen.

Ernst Haeckel, a 19th-century biologist, recorded plants and animals in magnificent illustrations. Tiney organisms appeared to reveal a world of forms under the microscope. Itir Saran of Stella Tundra feels akin to Haeckel’s way of looking at things. She collects lichens, mosses, and other fascinating forms produced by the Earth, and incorporates them into her jewellery.

Pin It on Pinterest