Inspiration: Vomovo

STAND 29

Behoorlijk geraakt was David Miralles, toen hij voor de eerste keer oog in oog stond met dit schilderij. Het is een van indrukwekkendste studies die Francis Bacon maakte van oude meesters, in dit geval Velázquez’ portret van Paus Innocent X. De paus draagt geen ring, maar “hij had er wel een nodig,” zag David, “een onwerkelijke, aggressieve, ironische ring met authoriteit.” Ziehier de inspiratie achter ‘Ring Innocent X’ voor Vomovo.

Quite struck was David Miralles when he came face to face with this painting for the first time. It is one of Francis Bacon’s most impressive studies of old masters, in this case Velázquez’s portrait of Pope Innocent X. The pope does not wear a ring, but “he needed one,” David observed, “an unreal, aggressive, ironic ring with authority.” Behold the inspiration behind ‘Ring Innocent X’ for Vomovo. 

Pin It on Pinterest